Státní svátky v Německu 2019

V Německu v roce 2019 slaví celkem 19 státních svátků. Některé státní svátky se ale neslaví ve všech spolkových republikách ale jen v některých. V tabulce naleznete všechny svátky v Německu a i v jaké oblasti se slaví. Zajímavostí je, že tento rok nejvíce svátků připadá na čtvrtek, celkem 7. 

Rychlý přehled

Státní svátky v Německu v roce 2019
 • 01.01.2019 | Úterý | Nový Rok
  slaví se ve všech spolkových zemí Německa
 • 06.01.2019 | Neděle | Tři Králové
  slaví se v Baden-Württembergu, Bavorsku a Sasku-Anhaltsku
 • 08.03.2019 | Pátek | MDŽ
  tento státní svátek slaví pouze v Berlíně
 • 19.04.2019 | Pátek | Velký pátek
  slaví se ve všech spolkových zemí Německa
 • 21.04.2019 | Neděle | Velikonoční neděle
  tento státní svátek slaví pouze v Brandenbursku
 • 22.04.2019 | Pondělí | Velikonoční pondělí
  slaví se ve všech spolkových zemí Německa
 • 01.05.2019 | Středa | Svátek práce
  slaví se ve všech spolkových zemí Německa
 • 30.05.2019 | Čtvrtek | Nanebevzetí Páně
  slaví se ve všech spolkových zemí Německa
 • 09.06.2019 | Neděle | Svatodušná neděle
  tento státní svátek slaví pouze v Brandenbursku
 • 10.06.2019 | Pondělí | Svatodušné pondělí
  slaví se ve všech spolkových zemí Německa
 • 20.06.2019 | Čtvrtek | Slavnost těla a krve Páně
  slaví se v Baden-Württembergu, Bavorsku, Hesensku, Severní Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falc a Sársku
 • 08.08.2019 | Čtvrtek | Augsburský svátek míru
  tento státní svátek se slaví pouze v Bavorsku
 • 15.08.2019 | Čtvrtek | Nanebevzetí panny Marie
  tento státní svátek slaví v Bavorsku a Sársku
 • 03.10.2019 | Čtvrtek | Den sjednocení
  slaví se ve všech spolkových zemí Německa
 • 31.10.2019 | Čtvrtek | Den reformace
  slaví se v Brandenbursku, Meklenbursko-Přední Pomořansku, Sasku, Sasko-Anhaltsku a Durynsku
 • 01.11.2019 | Pátek | Slavnost všech svatých
  slaví se v Bádensko-Württembersku, Bavorsku, Severní Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falc a Sársku
 • 20.11.2019 | Středa | Den pokání a modlitby
  tento státní svátek slaví pouze v Sasku
 • 25.12.2019 | Středa | 1. svátek Vánoční
  slaví se ve všech spolkových zemí Německa
 • 26.12.2019 | Čtvrtek | 2. svátek Vánoční
  slaví se ve všech spolkových zemí Německa

Podrobný přehled

1.1.2019 – úterý

Nový rok

Jako ve většině zemí se i v Německu slaví Nový rok. Je to první den v Gregoriánském kalendáři, kterým se řídí většina novodobého světa.

Slaví se ve všech spolkových zemí Německa.

6.1.2019 – Něděle

Tři Králové

Tento svátek je ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev ho slaví 6. ledna.

Slaví se v Baden-Württembergu, Bavorsku a Sasku-Anhaltsku.

8.3.2019 – Pátek

MDŽ

Mezinárodní den žen – jen svátek, který se slaví po celém Německu, avšak zákonen uznavaný, resp. to že na tento svátek připadá den volna je pouze v Berlíně.

19.4.2019 – Pátek

Velký Pátek

Velký pátek se slaví vždy 1. pátek před Velikonocemi. Tento den má připomínat utrpení Ježíše po ukřižování.

Slaví se ve všech spolkových zemí Německa.

21.4.2019 – Něděle

Velikonoční neděle

Oslava zmrtvýchvstání Ježíše. Krista. Tento svátek je největší oslava křesťanské církve.

Slaví se pouze v Brandenbursku.

22.4.2019 – Pondělí

Velikonoční pondělí

Následující den po velikonoční neděli. Je spojováno s různými tradicemi jako např. konec zimy a začátek jara.

Slaví se ve všech spolkových zemí Německa.

1.5.2019 – Středa

Svátek Práce

 1. Máj je mezinárodní státní svátek všech pracujících. 

Slaví se ve všech spolkových zemí Německa.

30.5.2019 – Čtvrtek

Nanebevzetí Páně

 1. Máj je mezinárodní státní svátek všech pracujících. 

Slaví se ve všech spolkových zemí Německa.

9.6.2019 – Neděle

Svatodušná neděle

Neděle je první ze svatodušných svátků. Je to křesťanský svátek, slavící se 50 dnů po velikonocích a 10 dnů po nanebevztoupení Páně. 

Slaví se pouze v Brandenbursku.

10.6.2019 – Pondělí

Svatodušné pondělí

Pondělí je druhý ze svatodušných svátků. Je to křesťanský svátek, slavící se 50 dnů po velikonocích a 10 dnů po nanebevztoupení Páně. 

Slaví se ve všech spokových zemí Německa.

20.6.2019 – ČTVRTEK

Slavnost Těla a Krve Páně

Spíše známý jako Boží Tělo. Je svátek slavící se v římskokatolické církvi, který vyzdvihuje Ježíše Krista jako Boha i člověka.

Slaví se v Baden-Württembergu, Bavorsku, Hesensku, Severní Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falc a Sársku.

8.8.2019 – ČTVRTEK

Augsburský svátek míru

Původně se slavil jako konec útlaku po skončení třicetileté války.

Slaví se v Bavorsku jen ve městě Augsburg a jeho okolí.

15.8.2019 – ČTVRTEK

Nanebevzetí panny Marie

Je to svátek katolické a pravoslavné církve, kdy matka, Ježíše Krista, Marie byla vzata s tělem i duší do nebeské slávy.

Slaví se v Bavorsku a Sársku.

3.10.2019 – ČTVRTEK

Den Sjednocení

Znovusjednocení Německa proběhlo 3.10.1990, kdy k Spolkové republice Německo bylo připojeno východní Německo a Berlín.

Slaví se ve všech spolkových státech Německa.

31.10.2019 – ČTVRTEK

Den Reformace

Den reformace je německý svátek, který se slaví 31. října. Den výročí zveřejnění 95 tezí Martinem Lutherem v roce 1517.

Slaví se v Brandenbursku, Meklenbursko-Přední Pomořansku, Sasku, Sasko-Anhaltsku a Durynsku.

1.11.2019 – Pátek

Slavnost všech Svatých

Křesťanský svátek, připomínající všechny svaté.

Slaví se v Bádensko-Württembersku, Bavorsku, Severní Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falc a Sársku.

20.11.2019 – Středa

Den pokání a modlitby

Křesťanský svátek, slavící se pouze v Německu a Švýcarsku. V Německu jej slaví převážně evangelistická církev.

Slaví se pouze v Sasku.

25.12.2019 – Středa

1. Svátek vánoční

Křesťanský svátek, slavící se pouze v Německu a Švýcarsku. V Německu jej slaví převážně evangelistická církev.

Slaví se ve všech spolkových zemí Německa.

26.12.2019 – Čtvrtek

2. Svátek vánoční

Křesťanský svátek, slavící se pouze v Německu a Švýcarsku. V Německu jej slaví převážně evangelistická církev.

Slaví se ve všech spolkových zemí Německa.

Sdílej Článek

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on xing
XING

Přidej Komentář

Zůstaň s námi v kontaktu na Facebooku. Dej Like a budeš vědět vždy o nejnovějších nabídkách práce v zahraničí a i zajímavých tématech, které s prácí v zahraničí souvisí.